สื่อมวลชนพบผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ Link
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันในงานเกษตรภาคใต้ Link

อบรม ครบเครื่องเรื่องสุขภาพกับผักพื้นบ้าน Link

ฝึกอบรม “การเลี้ยงสุนัขอย่างเข้าใจ” Link
เสวานาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ Link
เสวานาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม Link
รายงานการประเมินผลงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17 Link
 
 
 
 
 
   
   
   
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 074286060