สำหรับผู้ที่รักและห่วงใย-ใส่ใจ สุขภาพทั้งหลาย..สนใจ..เชิญทางนี้
  ของเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ครบเครื่องเรื่องสุขภาพกับผักพื้นบ้าน

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2552
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครบเรื่องด้วยเรื่อง....
  • การปรับสมดุลร่างกายด้วยน้ำคลอโรฟิลล์จากผักพื้นบ้าน
  • การออกกำลังกายด้วยยางยืด
  • และการล้างพิษใจด้วยยาถ่ายที่เป็นอริยะ

 

รายละเอียด

  พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2552
08.15-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45- 09.00 น. กล่าวเปิด..โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.00-12.00 น. ยาง…ยืดชีวิตพิชิตโรค โดย… รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ และคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การทำน้ำคลอโรฟิลล์ และดื่มเพื่อปรับสมดุลร่างกายด้วยผักพื้นบ้าน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
13.00-14.30 น. วิธีการทำน้ำคลอโรฟิลล์สำหรับดื่มเพื่อปรับสมดุลร่างกายด้วยผักพื้นบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย อาจารย์โสภา สมเขาใหญ่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-15.30 น. ยาง…ยืดชีวิตพิชิตโรค (ต่อ)
15.30-16.00 น. ถามตอบปัญหา
   
  ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. การล้างพิษใจด้วยยาถ่ายที่เป็นอริยะ (Mind Detox)โดย… พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล และคณะเจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น การล้างพิษใจด้วยยาถ่ายที่เป็นอริยะ (Mind Detox) (ต่อ)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
13.00-14.30 น. การล้างพิษใจด้วยยาถ่ายที่เป็นอริยะ (Mind Detox) (ต่อ)
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. ถามตอบปัญหาตามหลักพุทธวจน
   
สอบถามและแจ้งชื่อได้ที่คุณอโนชา ภาควิชาพัฒนาการเกษตร โทร.0 7428 6122 (โทร.ภายใน 612) โทรสาร 074 212848 anocha.l@psu.ac.th