สำหรับผู้รักสุนัข สัตว์เลี้ยงแสนรักของใครหลาย ๆ คน
มาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด ตลอดงาน

“การเลี้ยงสุนัขอย่างเข้าใจ”

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 – 21.00 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับ....
  • ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด
    รับบริการตรวจสุขภาพสุนัขฟรี
    ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยงฟรี
    และพิเศษสุด สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า 50 ท่านแรก
    หนังสือ “การเลี้ยงสุนัขอย่างเข้าใจ” ฟรี

 

รายละเอียด

 

จันทร์ที่ 17สิงหาคม 2552

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนและพิธีเปิดการอบรม
13.30 – 15.30 น. สายพันธุ์ ลักษณะและพฤติกรรมของสุนัข
โดย อ. สพ.ญ. ดวงกมล เจริญกุล
15.30 – 16.30 น. การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
โดย อ.สพ.ญ. ดวงกมล เจริญกุล
16.30 – 17.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
17.30 – 19.30 น. สาธิตการฝึกสุนัขเบื้องต้น การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
โดย อ. สพ.ญ. ดวงกมล เจริญกุล
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว
ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย
19.30 – 20.30 น. ปัญหาที่พบบ่อย ๆ ในสุนัข และซักถาม
20.30 – 21.00 น. ทำแบบสอบถาม ประเมินผลและปิดการอบรม
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
สอบถามและสำรองที่นั่งได้ฟรีที่ คุณเบญจมาศ เฉลิมวงค์ benjamas.ch@psu.ac.th
โทร 074-286068-9