1. ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยธุรกิจภาคใต้ และสมิหลาไทม์ พบรองคณบดีผ่ายพัฒนา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สื่อมวลชน 3 แห่ง พบผู้บริหาร
  3. ฟังสื่อSPOTประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคใต้
    1. Version 1
    2. Version 2

รายละเอียด

  • 16 กรกฎาคม 2552

ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยธุรกิจภาคใต้ และสมิหลาไทม์ พบรองคณบดีผ่ายพัฒนา คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) สอบถามความคืบหน้าการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17


  • 23 กรกฎาคม 2552

สื่อมวลชน 3 แห่ง พบผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ

  รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ทวีศุกดิ์ นิยม บัณฑิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ให้ข้อการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17 แก่ สื่อมวลชน 3 แห่ง คือ 1) สถานีโทรทัศน์ หาดใหญ่ เคเบิล' 93 2) สถานีวิทยุ Alpha radio และ 3) ผู้จำทำWebsite spyhatyai (www.spyhatyai.com) พร้อมทั้งนำชมพื้นที่จัดงานและการดำเนินการแปลงสาธิต