รายชื่อผู้จับฉลากได้ทั้งหมด
 1 รายละเอียดการจองล็อค
 2 ราคาค่าเช่าพื้นที่
          สอบถามและสมัครได้ที่ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ห้อง 139 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่
  โทร. 074 286007 , 074 286042
  รายชื่อผู้มีสิทธิจับฉลาก
1 โซน ต้นไม้ (เต็นท์ขนาด 4x4 ) จับฉลากวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ห้อง 260
2 โซนผลผลิตเกษตร (เต็นท์ขนาด 4x4 ) จับฉลากวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ห้อง 260
3 โซน ผลไม้ (เต็นท์ขนาด 4x4 ) จับฉลากวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ห้อง 260
4 โซน สัตว์เลี้ยง (เต็นท์ขนาด 4x4 ) จับฉลากวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ห้อง 260
5 โซนอุปกรณ์การเกษตร (เต็นท์ขนาด 4x4 ) จับฉลากวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ห้อง 260
6 โซน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน (เต็นท์ขนาด 4x4 ) จับฉลากวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 น. ห้อง 260
7 โซน ทั่วไป (เต็นท์ขนาด 3x3 ) จับฉลากวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ห้อง 260
8 โซน ทั่วไป (เต็นท์ขนาด 4x4 ) จับฉลากวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ห้อง 260
9 โซน ซุ้มอาหารว่าง (ซุ้ม 1.5x1.2 )จับฉลากวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 น. ห้อง 260
10 โซน เต็นท์ของฝาก (เต็นท์ขนาด 3x3 ) จับฉลากวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 น. ห้อง 260
11 โซน โรงอาหาร จับฉลากวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 น. ห้อง 260
12 โซน อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ยานยนต์ จับฉลากวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. ห้อง 260
13 โซน หนังสือ จับฉลากวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. ห้อง 260