Document
[ ข่าวนักศึกษา ]
โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 การรับกลางร่วมกัน (Admission 2) ปีการศึกษา 2563(ดู : 362)


#คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่
#โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 การรับกลางร่วมกัน (Admission 2) ปีการศึกษา 2563
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2563 https://student.mytcas.com
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม (คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน้าที่ 10) https://entrance.psu.ac.th/2563/news/pdf/014_Admission_Anouce_r4.pdf
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร 0 7428 6049 0 7428 6235 0 7428 6239
เพจ รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ลงข่าว 10    พฤษภาคม   2563
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 03    พฤษภาคม   2564