Document
[ ข่าวนักศึกษา ]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562(ดู : 533)


      ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
นักกิจกรรมตัวอย่าง
1. ด้านบริหาร
- นายอนุชา แซ่ลิ่ม
- นายเจษฎาวัจน์ ดำแก้ว
- นายณรงค์ฤทธิ์ นุ่นแก้ว
- นายวิชยุตม์ คนเรียน
2. ด้านวิชาการ
- นายภัคพล ประดิษฐ์
3. ด้านศิลปวัฒนธรรม
- นางสาวพลอยไพลิน ขำแสง
4. ด้านอื่นๆ(ประชาสัมพันธ์)
- นายกีรติ ตลึงจิตร

โครงการดีเด่น
1. โครงการดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ดำนา
- นางสาวจิตา ชูชื่น


วันที่ลงข่าว 28    เมษายน   2563
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 03    พฤษภาคม   2564