Document
[ ข่าวนักศึกษา ]
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559(ดู : 488)

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 (รายงานตัวภายในวันที่ 24 มี.ค.60 ห้อง 151 หน่วยกิจการนักศึกษา ในเวลาราชการเท่านั้น หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)
เอกสารแนบ :[ รายละเอียด ]
วันที่ลงข่าว 06    มีนาคม   2560
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 24    พฤษภาคม   2561