เดือนมกราคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
17/01/2563 - 19/01/2563 ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนาทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2562

ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนาทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ อ.ละงู จ.สตูล ระหว่างวันที่ 17 - 19 ม.ค. 63

โดยยมีฐานต่าง ๆ เช่น แปลงเกษตร ปรับภูมิทัศน์ ทาสีBBL ซ่อมแซมและทาสีเครื่องเล่น จัดห้องสมุด ห้องพยาบาล

11/01/2563 - 11/01/2563 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563
สโมสรนักศึกษาและชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษา ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 
ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ระหว่างเวาลา 8.00 - 14.00 น. 
ณ ตลาดเกษตร ม.อ.