เดือนกันยายน

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
24/09/2562 - 24/09/2562 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 2562

            สโมสรนักศึกษา ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก เนื่องในวันมหิดล ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณลานพระบิดา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศ                 

เอกสารอ้างอิง
-

17/09/2562 - 17/09/2562 บริจาคโลหิต ครั้งที่ 17

            สโมสรนักศึกษา ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 17 ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานทรัพย์สัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับหน่วยคลังเลือกเวชศาสตร์บริการโลหิต สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 106 ราย รวมโลหิตที่ได้รับ 47,700 ซีซี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาภายในคณะและบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี                             

เอกสารอ้างอิง
1. รายชื่อผู้บริจาคโลหิตครั้งที่ 17

11/09/2562 - 11/09/2562 ขับเคลื่อนยุวเกษตรกรจากระดับมัธยมส่งต่อถึงระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา

            คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ พร้อมประชุมร่วมกับคณะครู ผู้แทนเกษตรจังหวัด Young Smart Farmer และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายปรึกษาหารือในการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน การทำกิจกรรมและความรู้ของกลุ่มยุวเกษตรกรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับอุดมศึกษา กับ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ณ ห้อง ประชุมนนทรี โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา                                 

เอกสารอ้างอิง
-

08/09/2562 - 08/09/2562 เสวนา NR ทรัพยาที่เราภูมิใจ 2562

            หน่วยกิจการนักศึกษา จัดเสวนา NR ทรัพยาที่เราภูมิใจ 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ งานนี้ได่รับเกียรติจากพี่ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย แบ่งปันแนวคิดการสร้างเป้าหมายและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจให้แก่รุ่นน้อง                               

เอกสารอ้างอิง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการเสวนาNRทรัพยาที่เราภูมิใจ2562
2. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจงานเสวนาNRทรัพยาที่เราภูมิใจ2562

08/09/2562 - 08/09/2562 พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2562

            หน่วยกิจการนักศึกษา พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2562 ในวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ อาคาร 1 บริเวณหน้าป้ายคณะฯ โดยมีการกล่าวแสดงความยินดีการสำเร็จการศึกษาจากคณบดี และมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแก่ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น, มีการกล่าวขอบคุณคณาจารย์และคณะโดยตัวแทนบัณฑิตและถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหารและคณาจารย์                                 

เอกสารอ้างอิง
-

04/09/2562 - 04/09/2562 งานเลี้ยงพี่บัณฑิต 2562

            สโมสรนักศึกษา ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมงานเลี้ยงพี่บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 17.30 - 22.00 น. ณ บริเวณลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ภายในงานมีการกล่าวแสดงความยินดีจากผู้บริหาร คณาจารย์ และมีการร่วมรับประทานอาหาร และชมการแสดงต่างๆของนักศึกษาและจากชมรมวงดนตรีลูกทุ่งทรัพย์                                  

เอกสารอ้างอิง
-

04/09/2562 - 04/09/2562 การซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2562

            หน่วยกิจการนักศึกษา จัดการซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรายงานตัวบัณฑิต ซักซ้อมขั้นตอนและวิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงชี้แจงระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธี และนัดหมายวันและเวลาการซักซ้อมในวันต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะเป็นอย่างดีเพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                

เอกสารอ้างอิง
-

04/09/2562 - 04/09/2562 พี่บัณฑิต ปิดบัญชี 2562

             มหาวิทยาลัยธนาคาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมพี่บัณฑิต ปิดบัญชี 2562 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ ลานไทร อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการตั้งโต๊ะเพื่อให้พี่บัณฑิตกรอกเอกสารขอปิดบัญชีในโครงการมหาวิทยาลัยธนาคาร เพื่อเบิกถอนเงินและนำเงินที่เก็บออมได้ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองได้                                     

เอกสารอ้างอิง
-

01/09/2562 - 01/09/2562 Freshmen Thank you party 2019 (งานเลี้ยงต้อนรับมะลิช่อใหม่)

            สโมสรนักศึกษา ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา จัดงานเลี้ยงต้อนรับมะลิช่อใหม่ ปีการศึกษา 2562(Freshmen Thank you party 2019) ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 17.30 - 22.00 น. ณ บริเวณลานไทร อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสู่ครอบครัวชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภายในงานมีการกล่าวต้อนรับจากผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และยังมีการรับประทานอาหารร่วมกันและชมการแสดงจากชมรมวงดนตรีลูกทุ่งทรัพย์จางอีกด้วย                                   

เอกสารอ้างอิง 
-