เดือนพฤษภาคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
08/05/2562 - 08/05/2562 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 3305 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

07/05/2562 - 07/05/2562 ศึกษาดูงานสถานีวิจัย ครั้งที่ 2 สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ ศึกษาดูงานสถานีวิจัย ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ