มีนาคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
16/03/2562 - 17/03/2562 มะลิเกมส็ครั้งที่ 6

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการกีฬามะลิเกมส์ ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

15/03/2562 - 15/03/2562 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

หน่วยกิจการนักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 3305 คฯะทรัพยากรธรรมชาติ