เดือนกุมภาพันธ์

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
06/02/2562 - 06/02/2562 บริจคโลหิตครั้งที่ 16

สโมสรนักศึกษาคณะทัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา

จัดโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 16 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

15/02/2562 - 17/02/2562 ค่ายทรัพยาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 22

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดค่ายทรัพยาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 22

ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

09/02/2562 - 09/02/2562 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนเกี่ยวข้าว

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนเกี่ยวข้าว

ในวันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ธนาคารข้าวชุมชน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา