เดือนธันวาคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
20/12/2562 - 27/12/2562 รางวัลคนดีศรีเกษตร
20/12/2562 - 26/12/2562 รางวัลงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37

รางวัลงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 21-26 ธันวาคม 2562 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ได้รองชนะเลิศอันดับ 3  โดยได้เหรียญทอง 11 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ


20/12/2562 - 26/12/2562 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37
นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 21-26 ธันวาคม 2561 
โดยมีนักศึกษา เข้าร่วม 101 คน และคณาจารย์บุคลากร จำนวน 14 คน
08/12/2562 - 10/12/2562 ค่ายทรัพยาอาสาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 23

ค่ายทรัพยาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 23 

ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562

ณ โรงเรียนบ้างวังพะเคียน ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1)ทำแปลงเกษตร 2)ทาสีอาคารเรียน 3)ทาสีศาลา 4)สร้างอาคารเอนกประสงค์ 5)จัดสวนหย่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

04/12/2562 - 04/12/2562 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 : ศิษย์ลาครู

            หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 : ศิษย์ลาครู ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 - 19.00 น. ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 
            ภายในงานได้มีการแนะแนวการศึกษาต่อโดยบัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. และการให้โอวาท ข้อคิดในการดำเนินชีวิตจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีแรงบันดาลใจ กำลังใจในการดำเนินชีวิตและเตรียมความพร้อมสู่การทำงานก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาในเร็วๆนี้และมอบทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรและเกียรติบัตรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยธนาคาร 2562
            นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่และจัดหาของที่ระลึก และแสดงความกตเวทิตาจิตแก่คราจารย ในโอกาสนี้ หน่วยกิจการนักศึกษา ขออวยพรให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ประสบความสำเร็จทุกประการ เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอาชีพการงานและดำรงอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุขจิต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตร สังคมและชุมชนต่อไป ขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและตอบรับเป็นอย่างดีในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ขอบคุณครับ             

เอกสารอ้างอิง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
2. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562