เดือนสิงหาคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
23/08/2561 - 23/08/2561 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

หน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานไทร อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ