เดือนกรกฎาคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
27/07/2561 - 01/08/2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

หน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ