เดือนธันวาคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
21/12/2561 - 26/01/2562 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 36

นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ระหว่างวันที่ 21-26 ธันวาคม 2561