เดือนพฤศจิกายน

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
22/11/2561 - 22/11/2561 ลอยกระทง

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วกิจกรรมลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

15/11/2561 - 15/11/2561 FNR Career Day 2018

หน่วยกิจการนักศึกษา  จัดโครงการมหกรรมผู้ประกอบการพบนักศึกษา

FNR Career Day 2018 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09.00 - 15.00 น.

ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะฯ

17/11/2561 - 17/11/2561 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนดำนา

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ดำนา

วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านหนองเสาธง ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา