เดือนตุลาคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
25/10/2561 - 25/10/2561 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยกิจการนักศึกษาจัดพิธีมอบทุนการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

19/10/2561 - 19/10/2561 งานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งคณะฯ

หน่วยกิจการนักศึกษาร่วมกับบุคลากรคณะฯ ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งคณะฯ 

ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ลานไทร อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ