เดือนมกราคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
05/01/2561 - 10/01/2561 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 35

นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35

ณ คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2561