เดือนกันยายน

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
14/09/2560 - 14/09/2560 บริจาคโลหิตครั้งที่ 13

สโมสรนักศึกษาคณะทัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา

จัดโครงการ "บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 13"

ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 14.00 น.

ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ