เดือนกรกฎาคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
30/07/2560 - 06/08/2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

หน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์กีฬาชั้น 2