เดือนเมษายน

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
05/04/2560 - 05/04/2560 งานประเพณีสงกรานต์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

หน่วยกิจการนักศึกษาร่วมกับบุคลากรในคณะฯ จัดงานประเพณีสงกรานต์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

รับศีล ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล รดน้ำขอพรจากคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00-13.00 น.

ณ ลานไทร อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ