เดือนกุมภาพันธ์

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
24/02/2560 - 26/02/2560 โครงการ ค่ายสานฝัน ปันใจ (ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการค่ายสานฝัน ปันใจ (ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)

ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านป่าหัวเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง


03/02/2560 - 05/02/2560 โครงการ ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

จัดโครงการ "ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559"  

ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนชุณหะวัณ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง


09/02/2560 - 09/02/2560 กิจกรรมบริจาคโลหิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 12

สโมสรนักศักษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

จัดโครงการ "บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 12" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์

รวมถึงบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย