เดือนตุลาคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
27/10/2560 - 29/10/2560 ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

จัดโครงการค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560

ณ โรงเรียนโพธิยาราม จังหวัดพัทลุง

22/10/2560 - 22/10/2560 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนดำนา

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนดำนา

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ บ้านหนองเสาธง ตำบลควรรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา