เดือนมกราคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
14/01/2560 - 14/01/2560 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับตลาดเกษตร ม.อ. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 บริเวณตลาดเกษตร ม.อ. 

14/01/2560 - 14/01/2560 วันเด็กแห่งชาติ

P D C A