เดือนสิงหาคม 2559

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
25/08/2559 - 25/08/2559 พิธีไหว้ครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
27/08/2559 - 27/08/2559 งานเลี้ยงรับขวัญมะลิ

P D C A

27/08/2559 - 27/08/2559 Walk Rally

P D C A

25/08/2559 - 25/08/2559 วันไหว้ครู

P D C A

12/08/2559 - 21/08/2559 งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24

P D C A

06/08/2559 - 12/08/2559 ปฐมนิเทศ(มหาวิทยาลัย)