เดือนธันวาคม 2559

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
20/12/2559 - 28/12/2559 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34

ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชนี เมื่อวันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2559

ในงานนี้นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ สามารถคว้ารางวัลทั้งหมด 13 รางวัล

จากการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาสากล

10/12/2559 - 10/12/2559 กาลครั้งหนึ่ง ณ ทรัพยากร

P D C A

22/12/2559 - 28/12/2559 ประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 P D C A