เดือนพฤศจิกายน 2559

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
26/11/2559 - 26/11/2559 โครงการ พัฒนานักศึกษา

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ในหัวข้อ "วัยรุ่นหลักล้าน" ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ทธ 103 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

03/11/2559 - 03/11/2559 โครงการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร "การตอบปัญหาการเกษตร"

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 

02/11/2559 - 02/11/2559 โครงการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร "การพูดส่งเสริมทางการเกษตร"

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

02/11/2559 - 16/12/2559 กีฬาทักษะทางการเกษตร

P D C A

09/11/2559 - 14/05/2560 เหนือเกล้า ชาวเกษตร

P D C A

14/11/2559 - 14/11/2559 งานประเพณีวันลอยกระทง 59

P D C A

12/11/2559 - 20/11/2559 กีฬาน้องใหม่ 59