ติดต่อเรา
หน่วยกิจการนักศึกษา ห้อง 151
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคาร 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
074-286050-1
nrstudent.affairs@gmail.com