ติดต่อเรา

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 074-286050
www.facebook.com/หน่วยกิจการนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ