ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

รูปภาพ วันที่และชื่อกิจกรรม # ภาพทั้งหมด
กิจกรรมบริจาคโลหิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 12 สโมสรนักศักษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ "บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 12" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์คณะทรัพยากรธะรมชาติ รวมถึงบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย  ภาพกิจกรรม
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชนี เมื่อวันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2559
ในงานนี้นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ สามารถคว้ารางวัลทั้งหมด 13 รางวัล จากการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาสากล
ภาพกิจกรรม
โครงการ พัฒนานักศึกษา "วัยรุ่นหลักล้าน"

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในหัวข้อ "วัยรุ่นหลักล้าน" ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ทธ 103 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร "การตอบปัญหาการเกษตร" ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 

ทั้งนี้ เพื่อหานักศึกษาเป็นตัวแทนการแข่งขัน ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ที่จะจัดขึ้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 22-27 ธันวาคม 2559 

ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร "การพูดส่งเสริมทางการเกษตร" ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

ทั้งนี้ เพื่อหานักศึกษาเป็นตัวแทนการแข่งขัน ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ที่จะจัดขึ้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 22-27 ธันวาคม 2559 

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบริจาคโลหิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 11 ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาพกิจกรรม
กิจกรรม CPF Gateway 2016 ภาพกิจกรรม
การแข่งขันพูดส่งเสริมทางการเกษตร ภาพกิจกรรม