ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

รูปภาพ วันที่และชื่อกิจกรรม # ภาพทั้งหมด
โครงการ ค่ายสานฝัน ปันใจ (ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการค่ายสานฝัน ปันใจ (ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย) ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านป่าหัวเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งมีนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สร้างแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีอาคารเรียน และจัดบอร์ดให้ความรู้ 

ภาพกิจกรรม
โครงการ ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ "ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559"  ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนชุณหะวัณ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยมีนักศึกษาเข้าคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมโครงการ 60 คน และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อีก 60 คน

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับตลาดเกษตร ม.อ. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 บริเวณตลาดเกษตร ม.อ. 

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบริจาคโลหิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 12 สโมสรนักศักษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ "บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 12" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์คณะทรัพยากรธะรมชาติ รวมถึงบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย  ภาพกิจกรรม
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชนี เมื่อวันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2559
ในงานนี้นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ สามารถคว้ารางวัลทั้งหมด 13 รางวัล จากการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาสากล
ภาพกิจกรรม
โครงการ พัฒนานักศึกษา "วัยรุ่นหลักล้าน"

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในหัวข้อ "วัยรุ่นหลักล้าน" ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ทธ 103 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร "การตอบปัญหาการเกษตร" ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 

ทั้งนี้ เพื่อหานักศึกษาเป็นตัวแทนการแข่งขัน ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ที่จะจัดขึ้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 22-27 ธันวาคม 2559 

ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร

สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร "การพูดส่งเสริมทางการเกษตร" ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

ทั้งนี้ เพื่อหานักศึกษาเป็นตัวแทนการแข่งขัน ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ที่จะจัดขึ้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 22-27 ธันวาคม 2559 

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบริจาคโลหิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 11 ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาพกิจกรรม
กิจกรรม CPF Gateway 2016 ภาพกิจกรรม
การแข่งขันพูดส่งเสริมทางการเกษตร ภาพกิจกรรม