หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Content
ข่าว
- กำหนดการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561.... ( : 420)
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561.... ( : 620)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา .... ( : 515)
- ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักศึกษาคนดีขวัญมะลิ และน.... ( : 401)
- ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยกรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 256.... ( : 816)
- รับเงินคืนคูปอง ช้าอดหมดสิทธิ์ ก่อนวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นี้.... ( : 208)
- เชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑.... ( : 1553)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประ.... ( : 203)
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ป.... ( : 344)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561.... ( : 1054)
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน.... ( : 581)
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... ( : 671)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... ( : 1265)
- ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... ( : 598)
- ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... ( : 6506)
- ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... ( : 718)
- [video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... ( : 810)
- แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... ( : 921)
ประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา
กิจกรรม
แนะแนว
หอพัก
ทั่วไป
ฟอร์มร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
รางวัลและความภาคภูมิใจ
...

...

...

...

...

...

...

...

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 074-286050