• สถานีวิจัยเทพา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถานีวิจัยเทพา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถานีวิจัยเทพา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถานีวิจัยเทพา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานีวิจัยเทพา

ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น้ำผึ้ง
ขวดละ 350 บาท

มะพร้าว
ราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาด

ข้าวเหนียวดำ
ถุงละ 50 บาท

ส้มโอหอมเทพา
ราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาด

ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"

ฝึกงานนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560

ในวันที่ 15-29 ธันวาคม 2560

ศึกษาดูงานทุเรียน สตอเบอรี่ มันญี่ปุ่น และสวนกาแฟ

ในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560