งานผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1

ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมล็ดงอก
เมล็ดละ 25.- บาท

[ รายละเอียด ]

ต้นกล้า อายุ 3 เดือน
ต้นละ 40.- บาท

[ รายละเอียด ]

ต้นกล้า อายุ 8 เดือน (พร้อมปลูก)
ต้นละ 120.- บาท

[ รายละเอียด ]