• สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
ต้นละ 40, 120 บาท

จำหน่ายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูง ทนต่อสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและแห้งแล้ง

[ รายละเอียด ]

ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"

ฝึกงานนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560

ในวันที่ 15-29 ธันวาคม 2560

การประเมินศักยภาพการเติบโต การให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน

การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง