• สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
ต้นละ 40, 120 บาท

จำหน่ายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูง ทนต่อสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและแห้งแล้ง

[ รายละเอียด ]

ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"

ฝึกงานนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561

ในวันที่ 15-28 ธันวาคม 2561 ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

ฝึกงานนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560

ในวันที่ 14-29 พฤษภาคม 2561 ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง