• หน่วยฝึกงานภาคสนาม
  • หน่วยฝึกงานภาคสนาม
  • หน่วยฝึกงานภาคสนาม
  • หน่วยฝึกงานภาคสนาม

หน่วยฝึกงานภาคสนาม

ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับคะแนน รายวิชา 544-191
ภาคการศึกษา 2/2560

Read more

ระดับคะแนน รายวิชา 544-191
ภาคการศึกษา 1/2560

Read more

ฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 2/2560

ในวันที่ 14-29 พฤษภาคม 2561

ปฐมนิเทศฝึกงาน 544-191 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ในวันที่ 27 เมษายน 2561

ฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 1/2560

ในวันที่ 15-29 ธันวาคม 2560