• หน่วยฝึกงานภาคสนาม
  • หน่วยฝึกงานภาคสนาม
  • หน่วยฝึกงานภาคสนาม
  • หน่วยฝึกงานภาคสนาม

หน่วยฝึกงานภาคสนาม

ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับคะแนน รายวิชา 544-191
ภาคการศึกษา 2/2561

Read more

ระดับคะแนน รายวิชา 544-191
ภาคการศึกษา 1/2561

Read more

ระดับคะแนน รายวิชา 544-191
ภาคการศึกษา 2/2560

Read more

ปฐมนิเทศฝึกงาน 544-191 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ในวันที่ 26 เมษายน 2562

ฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 1/2561

ในวันที่ 15-28 ธันวาคม 2561

ปฐมนิเทศฝึกงาน 544-191 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561