บทความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร
ประจำวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2549
 
เรื่อง สาเก
 

ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้เขียน ผู้ดำเนินรายการ
 

เริ่มรายการ  เพลงบรรเลง (เปิดเพลง รั้วศรีบลู จากนั้นลดเสียงเพลงลงให้คลอเบาๆ)
 
ผู้ดำเนินรายการ

      
สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะ ดิฉันดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ หัวหน้างานฝึกอบรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะในรายการ “สาระความรู้ทางการเกษตร” สำหรับวันนี้ดิฉันขอเสนอเรื่อง “สาเก”

       ก่อนที่จะนำเสนอเรื่อง “สาเก” ดิฉันมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนประจำรายการของเรานะคะ ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับเกียรติ์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัด "งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2549" ระหว่างวันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2549 เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย วันนี้ขอเสนอกิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ ในปีนี้จะมีกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 10 หัวข้อดังนี้

วันที่จัด เรื่องที่จัด ห้องที่จัด ผู้รับผิดชอบ
11-12 ส.ค. 49 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการศึกษาวนเกษตรแห่งประเทศไทย “Thai Network for Agroforestry Education” (Thai NAFE) ห้องประชุม 260 ชั้น 2 อาคาร 2 ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
เครือข่ายการศึกษาวนเกษตรแห่งประเทศไทยจัดร่วมกับคณะฯ
14 ส.ค. 49 โครงการอบรม หลักสูตร “การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศน์ เพื่อผลิตน้ำผึ้ง” ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคาร 1 นางดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ
15-16 ส.ค. 49 การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง” ห้องประชุม 3305
ชัน 3 อาคาร 3
ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์

16 ส.ค. 49 การประชุมเสวนา “มุมมองการเลี้ยงนกเขาชวาเสียงกับการจัดทำมาตรฐานฟาร์ม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง” ห้องประชุม 102
ชั้น 1 อาคาร 1
นายธัญญา สุขย้อย
หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส จัดร่วมกับคณะฯ
16 ส.ค. 49 บรรยายพิเศษเรื่อง “เกษตรพอเพียงกับระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร” ห้องประชุม 260 ชั้น2 อาคาร 2 ผศ.ดร. สุพัตรา เดวิสัน
16 ส.ค. 49
08.30-12.00 น.
สัมมนาเรื่อง “สถานการณ์ยางพาราไทย” ห้องประชุม 164 ชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับคณะฯ
16 ส.ค. 49
13.00-16.00 น.
ประชุม Clean Technology กลุ่มรับซื้อน้ำยาง ห้องประชุม 164 ชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับคณะฯ
16-17 ส.ค. 49 โครงการธารน้ำใจจากมอ.สู่ชนบท ห้องประชุม 165 ชั้น 1 อาคาร 2 นางดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ
17-19 ส.ค. 49
08.30-16.30 น.
การประชุมวิชาการนานาชาติ “The First Joint PSU-UNS International Conference on BioScience : Food, Agriculture, and the Environment” ห้องประชุม
โรงแรมเจ บี
ผศ.ดร. สุพัตรา เดวิสัน
18-19 ส.ค. 49
08.30-16.30 น.
การฝึกอบรมค่ายยุวเกษตรเรื่อง “การปลูกผักปลอดสารพิษ” ห้องประชุม 165 ชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สาเก มีชื่อพื้นเมืองเรียกว่า สาเก หรือ ขนุนสำปะลอ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า เบรดฟรุตทรี (Bread Fruit Tree) หรือ เบรดนัททรี (Bread nut Tree) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า อาโทคาร์ปัส อัลติลิส (Artocarpus altilis Forsb.) จัดอยู่ในวงศ์มอราซีอี้ (MORACEAE) มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่โพลีนีเซีย

ลักษณะทั่วไปของสาเก พบปลูกกันอยู่บ้างตามหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ โดยจะแยกหน่อจากโคนต้นเก่ามาปลูก แต่เมื่อต้นสาเกมีอายุมากขึ้น เจ้าของบ้านมักจะตัดต้นทิ้งเนื่องจากต้นมีขนาดใหญ่ กิ่งและใบเก้งก้าง อีกทั้งมักมีหนอนมาเจาะกิ่งและลำต้นทำให้ต้นตายได้ง่าย
สาเก จัดเป็นไม้ที่มีความสูงต้นประมาณ 15 - 20 m. ทรงพุ่ม 8-9 เมตร มีรูปทรงต้นที่แผ่เห็นกิ่งก้าน ลำต้นมีสีน้ำตาล ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ ใบเป็นหยักรอยลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันและหนา มีก้านใบเด่นชัด พุ่มใบสวยงาม ควรตัดแต่งทรงพุ่มบ่อยๆ ดอก ดอกสาเกมีสีเหลืองออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด ช่อดอก ช่อดอกตัวผู้ยาว 30 cm. รูปลักษณะคล้ายกระบอง และห้อยลง ส่วนช่อดอกตัวเมีย มีรูปกลม และออกดอกตลอดทั้งปี ผล ผลสาเกมีลักษณะเกือบกลม ผลมีสีเขียวอมเหลือง กว้าง 15 - 20 cm. ภายในมีเนื้อและไม่มีเมล็ด ผลรับประทานได้และนำมาทำขนมได้ ขยายพันธุ์โดยการปักชำราก

ประโยชน์ทางด้านเป็นอาหาร : ผลสาเกนำมาต้ม ย่าง หรือเชื่อม ใช้เป็นอาหารหวาน

ส่วนผสมที่ใช้ทำน้ำสาเก ส่วนผสม สาเกเชื่อม 1 ถ้วย น้ำสะอาด 2 ถ้วย น้ำเชื่อม 1/3 ถ้วย เกลือป่น สำหรับวิธีทำ ให้นำสาเกเชื่อมมาหั่นเป็นชิ้น ๆ ใส่น้ำต้มสุก เติมน้ำเชื่อม เกลือป่น น้ำแข็ง แล้วปั่น จะได้น้ำสาเกหอมเย็นและหวานชื่นใจไว้ดื่มค่ะ

        วันนี้เวลาของรายการสาระความรู้ทางการเกษตรหมดลงอีกแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการ “สาระความรู้ทางการเกษตร” ได้ใหม่ ณ สถานีวิทยุ มอ. เอฟเอ็ม แปดสิบแปด เม็กกะเฮิร์กซ์ ทุกวันจันทร์ เวลาประมาณสิบห้านาฬิกายี่สิบนาที หากคุณผู้ฟังต้องการได้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการสาระความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ หรือมีปัญหาทางการเกษตรต้องการคำปรึกษา แนะนำ หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม แก่ทางรายการฯ ก็ตามนะคะ ขอเชิญติดต่อเข้ามาได้ค่ะ ทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์ ทางจดหมายจ่าหน้าซองถึง คุณดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ หัวหน้างานฝึกอบรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112 ส่วนทางโทรศัพท์กรุณาติดต่อมาที่หมายเลข 074 – 219-234 และ 074 286-059-60 ได้ทุกวัน ในเวลาราชการนะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน สวัสดีค่ะ
งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
ผ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.  (074) 211030-49  ต่อ 2370  ต่อ 14,212849 ต่อ 14   แฟกซ์ (074) 558803

สถานีวิทยุมอ.FM 88 MHz
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา : 15.45-15.55  น.
โทร.  (074) 211030-49 ต่อ 2999