บทความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร
ประจำวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
 
เรื่อง พืชผักผลไม้ไทยมีคุณค่าเป็นทั้งอาหารและยา
ตอน "กล้วยนาก"
 

ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้เขียน ผู้ดำเนินรายการ
 

เริ่มรายการ  เพลงบรรเลง (เปิดเพลง รั้วศรีบลู จากนั้นลดเสียงเพลงลงให้คลอเบาๆ)
 
ผู้ดำเนินรายการ
      สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง ดิฉันดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ หัวหน้างานฝึกอบรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะในรายการ “สาระความรู้ทางการเกษตร” สำหรับวันนี้ดิฉันขอเสนอเรื่อง “พืชผักผลไม้ไทยมีคุณค่าเป็นทั้งอาหารและยา” ตอน "กล้วยนาก"

       ก่อนที่จะนำเสนอเรื่องราวของ "กล้วยนาก" ดิฉันขอประชาสัมพันธ์ข่าวบริการวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติสักเล็กน้อยนะคะ ด้วยงานฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะได้จัดให้มี "โครงการคลีนิคเกษตรสัญจร" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สังคม และชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการความช่วยเหลือ ต้องการคำ
แนะนำ หรือต้องการปรึกษาปัญหาทางการเกษตร เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด ขอให้ท่านเกษตรกรส่งจดหมายโดยระบุ สาเหตุและความต้องการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถึงดิฉัน ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112 หรือติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ 074-219-234 ติดต่อได้ทุกวันในเวลาราชการค่ะ
ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการ "สาระความรู้ทางการเกษตร" ที่มีจดหมายและโทรศัพท์สอบถามกันเข้ามาว่า กล้วยกุ้ง คือ กล้วยประเภทใด ให้ช่วยหาข้อมูลด้วย ก็เลยได้หาข้อมูลเพิ่มเติมมาฝากกันดังนี้นะคะ

"กล้วยนาก" มีชื่อพื้นบ้านว่า กล้วยกุ้ง กุ้งแดง
"กล้วยนาก" มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Musa (AAA group)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยนาก กล้วยนาก หรือกล้วยกุ้ง เป็นกล้วยที่พบทางภาคใต้ มีลักษณะของผลเป็นสีม่วงอมแดง หรือสีแดงอมม่วง
ลักษณะลำต้น มีลำต้นสูงประมาณ 3 - 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 18 - 22 เซนติเมตร กาบใบด้านนอกมีสีเขียวปนแดงหรือสีแดงอมม่วง ส่วนกาบใบด้านในมีสีชมพู ที่ส่วนของ
ลำต้นจะมีปื้นแดงเป็นแถบๆ
ใบ ก้านใบขอดงกล้วยนากหรือกล้วยกุ้งจะมีสีชมพูปนแดง ร่องใบเปิด ใบมีสีเขียวเข้ม ท้องใบมีสีชมพู
ดอก ดอกของกล้วยกุ้งมีลักษณะเป็นปลีรูปไข่ ปลายแหลม ปลีมีสีแดงอมม่วง กาบปลีเปิดม้วนงอขึ้น
ผล ในเครือหนึ่งๆของกล้วยนากหรือกล้วยกุ้งจะมี 5 - 7 หวี ในหวีหนึ่งๆจะมี 14 - 18 ผล ผลของกล้วยนากมีลักษณะของผลกลม ไม่มีเหลี่ยม คล้ายกับผลกล้วยไข่ มีความยาวผล 12 - 14 เซนติเมตร กว้าง 3 - 4 เซนติเมตร ผลของกล้วยนากหรือกล้วยกุ้งเมื่อดิบจะมีสีแดงสดใส และเมื่อแก่จัดจะมีสีเขียวอมแดง เมื่อสุกจะมีสีแดงอมเหลือง เนื้อผลมีสีเหลืองส้ม มีรสหวาน และมีกลิ่นหอมเย็น

สรรพคุณของกล้วยนากและวิธีใช้ กล้วยนากหรือกล้วยกุ้งใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนนับตั้งแต่รากไปจนถึงใบ เช่นเดียวกับกล้วยหิน นอกจากนี้ผลของกล้วยนากยังใช้รับประทานสด ใบประกอบเครื่องบูชาเทวดา ในงานมงคล

          วันนี้เวลาของรายการสาระความรู้ทางการเกษตรหมดลงอีกแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการ “สาระความรู้ทางการเกษตร” ได้ใหม่ ณ สถานีวิทยุ มอ. เอฟเอ็ม แปดสิบแปด เม็กกะเฮิร์กซ์ ทุกวันจันทร์ เวลาประมาณสิบห้านาฬิกายี่สิบนาที หากคุณผู้ฟังต้องการได้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการสาระความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ หรือมีปัญหาทางการเกษตรต้องการคำปรึกษา แนะนำ หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม แก่ทางรายการฯ ก็ตามนะคะ ขอเชิญติดต่อเข้ามาได้ค่ะ ทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์ ทางจดหมายจ่าหน้าซองถึง คุณดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ หัวหน้างานฝึกอบรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112 ส่วนทางโทรศัพท์กรุณาติดต่อมาที่หมายเลข 074 – 219-234 และหมายเลข 074 286-059-60 ได้ทุกวัน ในเวลาราชการนะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน สวัสดีค่ะ
งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
ผ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.  (074) 211030-49  ต่อ 2370  ต่อ 14,212849 ต่อ 14   แฟกซ์ (074) 558803

สถานีวิทยุมอ.FM 88 MHz
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา : 15.45-15.55  น.
โทร.  (074) 211030-49 ต่อ 2999