บทความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร
ประจำวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2548
 
เรื่อง พืชผักผลไม้ไทยมีคุณค่าเป็นทั้งอาหารและยา
ตอน "กล้วยหอมเขียว"
 

ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้เขียน ผู้ดำเนินรายการ
 

เริ่มรายการ  เพลงบรรเลง (เปิดเพลง รั้วศรีบลู จากนั้นลดเสียงเพลงลงให้คลอเบาๆ)
 
ผู้ดำเนินรายการ
      สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง ดิฉันดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ หัวหน้างานฝึกอบรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะในรายการ “สาระความรู้ทางการเกษตร” สำหรับวันนี้ดิฉันขอเสนอเรื่อง “พืชผักผลไม้ไทยมีคุณค่าเป็นทั้งอาหารและยา” ตอน "กล้วยหอมเขียว"

       ก่อนที่จะนำเสนอเรื่องราวของ "กล้วยหอมเขียว" ดิฉันขอประชาสัมพันธ์ข่าวบริการวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติสักเล็กน้อยนะคะ ด้วยงานฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะได้จัดให้มี "โครงการคลีนิคเกษตรสัญจร" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สังคม และชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการความช่วยเหลือ ต้องการคำแนะนำ หรือต้องการปรึกษาปัญหาทางการเกษตร เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องตรงจุด ขอให้ท่านเกษตรกรส่งจดหมายโดยระบุสาเหตุและความต้องการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถึง ดิฉัน ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112 หรือติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ 074-219-234 ติดต่อได้ทุกวันในเวลาราชการค่ะ

"กล้วยหอมเขียว" มีชื่อพื้นบ้านว่า กล้วยหอมเขียว มีชื่อภาษาอังกฤษว่า พิแสง มาสัค ไฮจู (Pisang Masak Hijau) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า มิวซา ทริปเปิ้ลเอกรุ๊ฟ Musa (AAA group "Cavendish" ) จัดอยู่ในวงศ์ มิวซาซีอี้ (MUSACEAE) เช่นกัน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยหอมเขียว กล้วยหอมเขียวจัดเป็นไม้ล้มลุกที่มีลำต้นเทียม มีความสูงต้น 3.5 - 4.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 - 22 เซนติเมตร กาบลำต้นด้านนอกมีปื้นดำใหญ่ กาบลำต้นด้านใน มีสีชมพูอมแดง ซึ่งแตกต่างจากกล้วยหอมธรรมดาสำหรับ ใบกล้วย กล้วยหอมเขียวจะมีก้านใบที่มีร่องค่อนข้างกว้างกว่ากล้วยหอม และครีบมีสีชมพูอมแดง เส้นกลางใบมีสีเขียว ดอกของกล้วยหอมเขียว จะมีปลีรูปไข่
ค่อนข้างยาว ปลายแหลม ด้านนอกมีสีแดงอมม่วง ส่วนด้านในมีสีแดงซีด ผลของกล้วยหอมเขียว ในเครือหนึ่งๆมีประมาณ 8 - 10 หวี หวีหนึ่งมี 14 - 18 ผล ผลมีขนาดกว้าง 3 - 4 เซนติเมตร ยาว 21 - 25 เซนติเมตร ปลายผลมีลักษณะมน และมีจุกสีเขียวสด เปลือกผลของกล้วยหอมเขียวจะหนากว่ากล้วยหอมทอง เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียว เนื้อผลมีสีขาว และมีกลิ่นหอมฉุนค่อนข้างแรงกว่ากล้วยหอม มีรสหวาน แต่เนื้อผลจะค่อนข้างเละหรือนิ่มกว่ากล้วยหอมธรรมดา

สรรพคุณของกล้วยหอมเขียวและวิธีใช้ กล้วยหอมเขียวมีสรรพคุณและวิธีใช้เหมือนกับกล้วยหอมทุกประการ นอกเหนือจากการรับประทานผลสด เพียงต่างกันที่เนื้อผลของกล้วยหอมเขียวจะมีเนื้อผลนิ่มกว่า

       วันนี้เวลาของรายการสาระความรู้ทางการเกษตรหมดลงอีกแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการ “สาระความรู้ทางการเกษตร” ได้ใหม่ ณ สถานีวิทยุ มอ. เอฟเอ็ม แปดสิบแปด เม็กกะเฮิร์กซ์ ทุกวันจันทร์ เวลาประมาณสิบห้านาฬิกายี่สิบนาที หากคุณผู้ฟังต้องการได้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการสาระความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ หรือมีปัญหาทางการเกษตรต้องการคำปรึกษา แนะนำ หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม แก่ทางรายการฯ ก็ตามนะคะ ขอเชิญติดต่อเข้ามาได้ค่ะ ทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์ ทางจดหมายจ่าหน้าซองถึง คุณดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ หัวหน้างานฝึกอบรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112 ส่วนทางโทรศัพท์กรุณาติดต่อมาที่หมายเลข 074 – 219-234 และหมายเลข 074 286-059-60 ได้ทุกวัน ในเวลาราชการนะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน สวัสดีค่ะ
งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
ผ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.  (074) 211030-49  ต่อ 2370  ต่อ 14,212849 ต่อ 14   แฟกซ์ (074) 558803

สถานีวิทยุมอ.FM 88 MHz
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา : 15.45-15.55  น.
โทร.  (074) 211030-49 ต่อ 2999