บทความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร
ประจำวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2547
 
เรื่อง พืชผักผลไม้ไทยมีคุณค่าเป็นทั้งอาหารและยา
ตอน "มะยม"
 

ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้เขียน ผู้ดำเนินรายการ
 

เริ่มรายการ  เพลงบรรเลง (เปิดเพลง รั้วศรีบลู จากนั้นลดเสียงเพลงลงให้คลอเบาๆ)
 
ผู้ดำเนินรายการ
      สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะ ดิฉันดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ หัวหน้างานฝึกอบรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะในรายการ “สาระความรู้ทางการเกษตร” สำหรับวันนี้ดิฉันขอเสนอเรื่อง “พืชผักผลไม้ไทยมีคุณค่าเป็นทั้งอาหารและยา” ตอน "มะยม"

       ก่อนที่จะนำเสนอเรื่องของ "มะยม" ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวโครงการอบรมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยคลีนิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำบาดาล และผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น สามารถผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำบาดาลและสามารถผลิตเครื่องกรองน้ำใช้เองได้
2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน ผู้ใช้น้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่ปราศจากสารสนิมเหล็ก
3. เพื่อสร้างผู้นำชุมชนให้มีความสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวได้
โดยจะจัดให้มีการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2547
คุณสมบัติของผู้เข้ารับโครงการอบรม
เป็นบุคลากร เจ้าหน้าที่ อบต. จทน.เทศบาล หน่วย/องค์กร ตลอดจนผู้สนใจที่ต้อง
ต้องการพัฒนาระบบน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค
รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 40 คน
ผู้เข้ารับการอบรม ต้องชำระค่าลงทะเบียน 6,000.-บาท เป็นค่าอุปกรณ์การผลิตสาร กรองสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ำ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับอุปกรณ์ดังกล่าว นำกลับไปติดตั้งที่บ้านของตนเองได้ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว
ผู้สนใจ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่
คุณดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ โทรศัพท์หมายเลข 0-7421-9234 โดยขอให้ชำระค่าลงทะเบียนทางธนาณัติ ในนาม ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ อย่างช้าภายในวันที่ 9 มกราคม 2547

"มะยม" มีชื่อพื้นบ้านว่า หมากยม หมักยม มีชื่อภาษาอังกฤษว่า สตาร์กลอสเบอร์รี่ (Star Gooseberry) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ฟิลแลนทัส อะซิดัส (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) จัดอยู่ในวงศ์ ยูโฟรเบียซีอี้ (Euphorbiaceae)

"มะยม" มีคุณค่าทางโภชนาการคือ ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต เส้นใย โปรตีน แคลเซียม เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และวิตามินซี

สรรพคุณของมะยมและวิธีใช้ ส่วนที่ใช้ประโยชน์ของมะยมคือ ใบอ่อน ยอด ผล เปลือกลำต้น และราก ซึ่งแต่ละส่วนจะให้สรรพคุณแตกต่างกันดังต่อไปนี้ ค่ะ
ใบมะยม มีสรรพคุณใช้เป็นยารับประทานดับพิษร้อนถอนพิษไข้ หากนำใบมะยมมาต้มรวมกับใบมะเฟืองและใบหมากผู้หมากเมีย สามารถจะนำน้ำที่ได้มาใช้อาบ แก้ผื่นคัน ลดพิษไข้จากหัด อีสุกอีใส ไข้ดำแดง และฝีดาษ ได้ค่ะ
ยอดมะยม ยอดมะยมจะมีรสฝาด มัน และมีกลิ่นหอม จึงมีสรรพคุณ ใช้แก้ไข้ และดับพิษไข้
ผลมะยม มีสรรพคุณช่วยในการกัดเสมหะ จึงใช้แก้ไอและขับเสมหะได้ดี นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณ ช่วยในการบำรุงโลหิต ระบายท้อง และขับปัสสาวะ
เปลือกลำต้นของมะยม มีสรรพคุณใช้แก้ไข้ทับระดูและระดูทับไข้
รากมะยม มีสรรพคุณในการแก้คัน จึงมีคำแนะนำให้นำรากของมะยมมาต้ม ใช้ทาแก้คัน หรือปรุงเป็นยารับประทานแก้ไอ แก้หอบหืดและปวดศรีษะ แก้น้ำเหลืองเสีย แก้โรคผิวหนัง
โดยทั่วไปแล้วในมะยมจะมีสองเพศ คือ มะยมตัวผู้ และมะยมตัวเมีย สำหรับมะยมตัวผู้จะมีลักษณะเด่นคือ จะออกดอกเต็มต้น แต่ไม่ติดลูก ส่วนมะยมตัวเมีย จะมีดอกน้อยกว่า ดังนั้นจึงนิยมใช้มะยมตัวผู้ในการทำยามากกว่าตัวเมีย ค่ะ

        วันนี้เวลาของรายการสาระความรู้ทางการเกษตรหมดลงอีกแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการ “สาระความรู้ทางการเกษตร” ได้ใหม่ ณ สถานีวิทยุ มอ. เอฟเอ็ม แปดสิบแปด เม็กกะเฮิร์กซ์ ทุกวันจันทร์ เวลาประมาณสิบห้านาฬิกายี่สิบนาที หากคุณผู้ฟังต้องการได้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการสาระความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ หรือมีปัญหาทางการเกษตรต้องการคำปรึกษา แนะนำ หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม แก่ทางรายการฯ ก็ตามนะคะ ขอเชิญติดต่อเข้ามาได้ค่ะ ทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์ ทางจดหมายจ่าหน้าซองถึง คุณดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ หัวหน้างานฝึกอบรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112 ส่วนทางโทรศัพท์กรุณาติดต่อมาที่หมายเลข 074 – 219-234 และ 074 286-059-60 ได้ทุกวัน ในเวลาราชการนะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน สวัสดีค่ะ
งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
ผ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.  (074) 211030-49  ต่อ 2370  ต่อ 14,212849 ต่อ 14   แฟกซ์ (074) 558803

สถานีวิทยุมอ.FM 88 MHz
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา : 15.45-15.55  น.
โทร.  (074) 211030-49 ต่อ 2999