บทความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร
ประจำวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2544

 
เรื่อง การปลูกกล้วยไข่ให้ได้รสชาติดี

 

ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้เขียน 
ศรีนรา แมเร๊าะ ผู้ดำเนินรายการ
 

เริ่มรายการ  เพลงบรรเลง (เปิดเพลงดอกไม้ให้คุณ เริ่มจากไตเติ้ลจนถึงขอมอบดอกไม้ในสวน.. 
จากนั้นลดเสียงเพลงลงให้คลอเบาๆ)
 
ผู้ดำเนินรายการ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ พบกับรายการสาระความรู้ทางการเกษตร จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กันอีกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่อง วิธีการปลูกกล้วยไข่ให้ได้รสชาติดี ค่ะ
 
  กล้วยไข่ในทุกวันนี้ยังมีตลาดเพื่อรองรับอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะกล้วยไข่ที่มีแหล่งปลูกแถบจังหวัดกำแพงเพชร ดูจะมีการยอมรับในเรื่องรสชาติที่หอมอร่อยจนติดลิ้นนักรับประทานโดยทั่วไป นอกจากนี้ไม่ว่าจะนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นก็ยังคงได้รับการยอมรับไม่แพ้กันสำหรับเกษตรกรที่อยู่ต่างถิ่นต้องการปลูก ทางเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรแนะนำมาว่า ขั้นต้นควรทำความเข้าใจสภาพธรรมชาติของกล้วยไข่ก่อน คือ กล้วยไข่จะเป็นกล้วยที่ชอบดินร่วนปนทราย สามารถระบายน้ำได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางจนถึงระดับสูง ไม่ชอบอากาศร้อนจัด หรือหนาวจัดจนเกินไป ช่วงที่เหมาะสมในการปลูกควรเป็นระยะปลายฝนต้นหนาว ให้ดีเป็นช่วงเดือนสิงหาคม กันยายนและตุลาคม แต่สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายนก็พอจะปลูกได้ในบางพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วงไม่มากนัก ซึ่งจะเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้กล้วยตกเครือในช่วงฤดูแล้งของปีต่อไป
 
  การคัดเลือกหน่อปลูกควรดูที่ค่อนข้างสมบูรณ์ชนิดหนึ่งคือ โคนโตปลายเรียว ใบแคบไม่มีโรคแมลง อายุประมาณ 3-4 เดือน การปลูกให้มีระยะห่างระหว่างแถวต้นละ 2-2.5 เมตรใน 1 ไร่ใช้หน่อประมาณ 350-400 หน่อ ขุดหลุมกว้างประมาณ 50-60 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ย่อยดินก้นหลุมแล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกประมาณ 2-3 กระป๋องนม เกลี่ยดินทับปุ๋ยคอกอีกชั้นหนึ่งหนาประมาณ 1-2 นิ้ว แล้วจึงปลูกหน่อ การปลูกควรให้เหง้าของหน่อพันธุ์อยู่ใต้ผิวดินประมาณ 6-8 นิ้ว หลังจากกลบดินแล้วบริเวณโคนต้นจะอยู่ระดับผิวดินพอดี แล้วเหยียบดินกลบบริเวณโคนต้นให้แน่นพอปานกลาง เพราะกล้วยไข่เมื่อปลูกใหม่จะต้องขยายตัวด้านลำต้น
 
  ในช่วงหลังการปลูกหากยังมีฝนตกอยู่ไม่ต้องให้น้ำเพราะสามารถอาศัยน้ำฝนได้ แต่ช่วงหน้าแล้งควรเริ่มให้น้ำ เพราะจะเป็นการป้องกันดินแห้ง ควรเริ่มให้น้ำประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน หรืออาจจะเลยไปถึงเดือนพฤษภาคมก็ได้ในบางพื้นที่ สำหรับความถี่ในการให้น้ำประมาณ 5-20 วันต่อครั้ง นอกจากนี้ควรมีการให้ปุ๋ยด้วยคือ เมื่ออายุได้ประมาณ 1-2 เดือน ให้ปุ๋ยสูตร 3-1-1 หรือ 3-2-1 ก็ได้ เมื่อกล้วยมีอายุได้ 3-4 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 1-1-1 เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จากนั้นเมื่ออายุล่วงเข้าที่ 5-6 เดือนก็ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 โดยการแบ่งสองครั้งห่างกันประมาณ 15-20 วันในอัตราต้นละประมาณ 30-50 กรัม โดยขุดหลุมห่างจากโคนต้นประมาณ 30 เซนติเมตร ตรงกันข้าม 2 หลุม จากนั้นก็กลบ หากให้ดีปุ๋ยที่ใส่ควรใส่ควบคู่กับปุ๋ยคอก เช่น มูลไก่ที่ย่อยสลายแล้วต้นละ 1 กิโลกรัม
 
  ความจำเป็นอีกประการของการปลูกกล้วยไข่คือ การตัดแต่งต้นกล้วย ทั้งนี้เพื่อให้ต้นกล้วยเจริญเติบโตสมบูรณ์ ควรตัดแต่งช่วงเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน โดยการดำเนินการ 3 ลักษณะคือ การแต่งหน่อ การตัดใบ ลอกกาบและการตัดปลี
 
  วิธีสังเกตว่ากล้วยไข่แก่มากน้อยแค่ไหนก็ดูจากระยะเริ่มปลูกลงหลุมประมาณ 50-60 วัน หรือหลังจากตัดปลี 45 วัน กล้วยไข่จะเจริญเติบโตเต็มที่และเริ่มแก่หรือกล้วยจะออกสีนวลก็ตัดได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลหากต้องการให้กล้วยแก่เร็วต้องเร่งการใส่ปุ๋ยและให้น้ำ ไม่ควรให้สุกคาต้นเพราะจะขาดรสชาติและไม่อร่อย พร้อมสีผิวจะกระด้างทำให้ราคาตก
 
  คุณผู้ฟังที่รักค่ะ หากคุณผู้ฟังต้องการได้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการสาระความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ หรือมีปัญหาทางการเกษตรต้องการคำปรึกษา แนะนำ หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม แก่ทางรายการฯก็ตาม ขอเชิญติดต่อเข้ามาได้ค่ะ ทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์นะคะ ทางจดหมายจ่าหน้าซองถึง คุณดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ หัวหน้างานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112 ส่วนทางโทรศัพท์กรุณาติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์ (074) 212849 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการค่ะ
 
  วันนี้เวลาของรายการสาระความรู้ทางการเกษตรหมดลงอีกแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการสาระความรู้ทางการเกษตรได้ใหม่ ณ สถานีวิทยุมอ. เอฟเอ็ม แปดสิบแปดเม็กกะเฮิร์กซ์ ทุกวันจันทร์ เวลาประมาณ สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาที สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ
 
งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
ผ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.  (074) 211030-49  ต่อ 2370  ต่อ 14,212849 ต่อ 14   แฟกซ์ (074) 558803

สถานีวิทยุมอ.FM 88 MHz
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา : 15.45-15.55  น.
โทร.  (074) 211030-49 ต่อ 2999