บทความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร
ประจำวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2541
 
เรื่อง มาปลูกผักไว้กินเองดีกว่า
 

ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้เขียน/ผู้ดำเนินรายการ
 

เริ่มรายการ เพลงบรรเลง(เพลง..........จากนั้นลดเสียงเพลงลงให้คลอเบา ๆ )
 
ผู้ดำเนินรายการ สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังที่รักทุกท่าน วันนี้รายการสาระความรู้ทางการเกษตร จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่อง "มาปลูกผักไว้กินเองดีกว่า" ค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ "ผัก" เป็นพืชที่คนไทยนิยมบริโภค กันมาก โดยจะเห็นได้จากอาหารในแต่ละมื้อนั้นมักจะมีผักอยู่ด้วยเสมอ การบริโภคผัก จึงอาจจะจัดเป็นวัฒนธรรมการกินอย่างหนึ่งของไทย จะเห็นได้ว่ามีการปลูกฝังนิสัยบริโภคผักที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นของประเทศค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ ในปัจจุบันคนไทยทุกรุ่นเริ่มหันมานิยมบริโภคผักกันมากขึ้น คุณค่าทางอาหารของผักนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็น สรรพคุณในทางสมุนไพร การมีวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ นอกจากนั้นความมีเยื่อใยสูงยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของร่างกายดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ โดยทั่วไปแล้วผู้ที่นิยมบริโภคผักมักจะเลือกซื้อหาผักที่สวยงาม ไม่มีลักษณะการเข้าทำลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกผักต้องใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มากเพื่อ ให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาดค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ และเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อผู้ซื้อนำไปบริโภคก็อาจจะได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้น ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูก "ผักปลอดสารพิษ" กันมากขึ้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นจะเป็นการสำวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลงค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ มีคำถามอยู่เสมอ ๆ ว่า จะทำอย่างไร เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดสารพิษมาบริโภค คำตอบที่ง่าย ๆ ก็คือ "ต้องปลูกผักไว้กินเอง" นะคะ การปลูกผักไว้กินเองมีข้อดี คือ ทำให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง และปลอดภัยแก่ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการลดปริมาณสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่จะปนเปื้อนเข้าไปในอากาศและน้ำ ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งประการสุดท้าย คือ จะช่วยให้รอดพ้นจากพิษภัย IMF อีกด้วยค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ "การปลูกผักไว้กินเอง" สามารถทำได้ด้วยวิธีง่าย ๆ โดยใช้เนื้อที่ปลูกเพียง 36 ตารางเมตรเท่านั้น ก็สามาระปลูกผักหลายชนิดได้พร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นผักยืนต้น ปานกลางอายุสั้น พืชล้มลุกอายุยืน และพืชผักล้มลุกอายุสั้น โดยปลูกหมุนเวียนได้ตลอดปีค่ะ 
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ วิธีการเตรียมแปลงปลูกผักไว้กินเอง เริ่มจากเนื้อที่ 36 ตารางเมตร (กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร ) สามารถปลูกผักไว้บริโภคสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกไม่เกิน 6 คนนะคะ แปลงปลูกผักควรอยู่ทางด้านเหนือหรือด้านใต้ของตัวบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงเงาบ้านทอดทับแปลงผัก และควรทำรั้วล้อมเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าไปทำลายผัก นอกจากนี้ควรทำประตูทางเข้ากว้าง 1 เมตร ค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ จากนั้นแบ่งแปลงเป็น 2ส่วน คือ แปลงปลูกผักยืนต้นชนิดเป็นพุ่มปานกลาง หรืออายุยืน และแปลงปลูกพืชผักล้มลุกหมุนเวียน สำหรับแปลงปลูกผักยืนต้นชนิดเป็นปานกลางหรืออายุยืนนั้น ให้ทำแปลงอยู่ติดกับรั้วด้านในกว้าง 50 เซนติเมตร แล้วแบ่งแปลงออกเป็นแปลงเล็ก ๆ ให้ยาวแปลงละ 1 เมตร จะได้แปลงปลูกผักจำนวน 16 แปลง และแปลงติดกับประตูทางเข้าอีก 4 แปลง ยาวแปลงละ 1.25 เมตร รวม 20 แปลงเล็ก ซึ่งจะปลูกพืชยืนต้นและยืนต้นปานกลางได้มากถึง 14 ชนิด เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า กระชาย กะเพรา โหระพา แมงลัก ชะอม มะเขือพวง ต่าง ๆ เป็นต้นค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ ส่วนแปลงปลูกพืชล้มลุกหมุนเวียน ควรทำแปลงให้มีความกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 3 แปลง แบ่งแต่ละแปลงเป็นแปลงเล็ก ๆ แปลงละ 1 ตารางเมตร สำหรับปลูกพืชล้มลุกหมุนเวียนได้ครั้งละ 12 ชนิด หมุนเวียนตลอดปี ซึ่งจะปลูกได้มากถึง 34 ชนิด เช่น ผักบุ้งจีน ผักชีหอม ผักคะน้าจีน กุยช่าย ผักกาดหัว ผักกาดหอม กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว แตงกวา มะระ ผักกาดเขียวปลี หอมแดง พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู เป็นต้น
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ เรื่องราวของปลูกผักไว้กินเองดีกว่ายังไม่จบนะคะ แต่เวลาสำหรับรายการสาระความรู้ทางการเกษตร ในวันนี้หมดลงอีกแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการสาระความรู้ทางการเกษตร ได้ใหม่ ณ สถานีวิทยุ มอ. FM 88 MHz.ได้ทุกวันจันทร์เวลาประมาณสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาที สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ
 
งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.  (074) 211030-49  ต่อ 2370  ต่อ 14,212849 ต่อ 14 แฟกซ์ (074) 558803

สถานีวิทยุ ม.อ.FM 88 MHz
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา : 15.45-15.55  น.
โทร.  (074) 211030-49 ต่อ 2999