บทความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร
ประจำวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2541
 
เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก
 

ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้เขียน/ผู้ดำเนินรายการ
 

เริ่มรายการ เพลงบรรเลง( เพลง........จากนั้นลดเสียงเพลงลงให้คลอเบา ๆ)
 
ผู้ดำเนินรายการ สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ วันนี้รายการสาระความรู้ทางการเกษตร จากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่อง " การเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก"ค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังที่รักคะ ในปัจจุบันการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เห็ดที่นิยมเพาะกันมากที่สุดก็คือ " เห็ดนางฟ้า" ทั้งนี้เพราะตลาดยอมรับกันมากว่าเห็ดชนิดอื่นที่เคยเพาะกันมาเช่น พวกเห็ดนางรม หรือเห็ดเป๋าฮื้อ เพราะเห็ดชนิดดังกล่าวมีข้อด้อยหลายประการ ตัวอย่างเช่น ดอกเห็ดนางรมฉ่ำน้ำง่าย ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน และถ้าเก็บนานก็มักจะขม ส่วนดอกเห็ดเป๋าฮื้อนั้น ดอกมีสีคล้ำไม่น่ารับประทานค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ เห็ดนางฟ้ามีคุณภาพของดอกเห็ดดีกว่านะคะ ได้แก่ ดอกเห็ดนางฟ้าหนากว่าดอกเห็ดนางรมจึงไม่ฉ่ำน้ำ ดอกเห็ดนางฟ้ามีสีขาวมากกว่าดอกเห็นเป๋าฮื้อ และเก็บไว้ได้นานพอ ๆ กัน นอกจากนั้นแล้วทรงดอกของดอกเห็ดนางฟ้าสวยน่ารับประทานกว่า ด้วยเหตุนี้ฟาร์มเห็ดทั่ว ๆ ไปในปัจจุบัน จึงนิยมเพราะเห็ดนางฟ้ากันมาก และตลาดทั่วไปก็ยอมรับเพราะขายง่าย และได้ราคาดีค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ การเพราะเห็ดนางฟ้าเป็นอาชีพ จึงน่าจะมีลู่ทางแช่มใสมาก เพราะจากข้อมูลการสำรวจพบว่ามีการตั้งฟาร์มเพาะเห็ดกันน้อย ฟาร์มเห็ดในเมืองไทยยังมีการเพาะในจังหวัดใหญ่ ๆ อยู่เพียงไม่กี่ฟาร์มเท่านั้นค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่รู้จักเห็ดและนิยมรับประทานเห็ดกันดีอยู่แล้ว ดังนั้นแนวโน้มที่จะขยายผลผลิตในด้านการเพาะเห็ดจึงทำได้อีกมาก นอกจากนั้นแล้ววิธีการเพาะเห็ดก็ทำง่าย ใช้เงินลงทุนไม่มาก ดังนั้นทุกคนจึงมีโอกาสและมีความสามารถที่จะเพาะเห็นขายได้ ขอเพียงแต่ให้มีความตั้งใจ มานะ อดทน ก็จะประสบความสำเร็จ และมีรายได้สูง ดังที่มีตัวอย่างของเกษตรกรไทยดีเด่นให้พบเห็นอยู่ในขณะนี้ค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ ในการเพาะเห็ดนางฟ้า ก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ด ควรจะประกอบด้วย ดีเกลือ , ปูนขาว, รำแป้ง และขี้เลื้อยไม้ยางพารา สำหรับวิธีการเตรียมวัสดุเพาะ ให้นำวัสดุทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มาผสมรวมกัน โดยใช้ขี้เลื้อยไม้ยางพาราประมาณ 1 กระสอบปูนขาว 1 กิโลกรัมรำแป้ง 2 กิโลกรัม ดีเกลือ 50 กิโลกรัม นำมาคลุกเคล้ากัน แล้วนำไปอัดใส่ในถุงพลาสติกให้มีน้ำหนักถุงละ 1 กิโลกรัม ส่วนที่ปากถุงจะใช้จุกพลาสติกปิด เพื่อให้เห็ดสามารถออกดอกได้สะดวกค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ จากนั้นนำวัสดุที่เตรียมแล้ว ไปเข้าห้องเตาอบไอน้ำทิ้งไว้ประมาณ 6 ชั่วโมง จึงนำออกมาจากเตาอบ แล้วมาเขี่ยเชื้อเห็ดใส่ลงในถุง จากนั้นตั้งผึ่งลมไว้ในที่โล่งโปร่งประมาณ 1 เดือน สังเกตุดูจะเห็นเชื้อเห็ดเจริญเติบโตกระจายเต็มถุงแล้ว จึงนำไปไว้ในโรงเรือนเพาะเห็ดค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ โรงเรือนเพาะเห็ดต้องเป็นโรงเรือนปิดทึบและมีความชุ่มชื้น สำหรับวิธีการในการทำให้โรงเรือนมีความชุ่มชื้น ทำได้โดยการใช้น้ำรดวันละ 3 ครั้ง คือเช้า กลางวันและเย็น หลังจากนั้นไม่นาน เห็ดก็จะออกดอกและเกษตรกรสามารถจะเก็บผลผลิตได้ทุกวันติดต่อกันค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ หลังการเพาะเห็ดจะมีหลักการง่าย ๆ คือ ให้ทำการศึกษาสภาพต่าง ๆ ในธรรมชาติของเห็ดชนิดนั้น ๆ แล้วนำเห็ดมาเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เราดัดแปลงให้เหมือนสภาวะที่เห็ดนั้นต้องการมากที่สุด เช่น เห็ดฟาง เราจะพบว่า เห็นฟางชอบขึ้นตามอินทรียวัตถุและฟางที่เก่าผุพังเวลาที่ขึ้นมาก ๆ ดังนั้นเราก็จะเพาะเห็นฟางโดยเลียนแบบธรรมชาติ คือเอาฟางมาทำให้ชื้นมาก ๆ แล้วใส่เชื้อเห็ดฟางลงไปค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ เห็ดแชมปิยอง ชอบขึ้นบนอินทรียวัตถุที่ผุพังแบบปุ๋ยหมักทิ้งไว้ในสภาพที่ชื้นเย็นเราก็เพาะเห็ดแชมปิยองโดยเลียนแบบธรรมชาติ คือ สร้างแบบปุ๋ยหมักเทียมจากฟางหมักแล้วรักษาสภาพชื้นเย็นไว้ จากนั้นเอาเชื้อเห็ดแชมปิยองมาใส่ลงไปค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ อย่างไรก็ตาม การเจริญของเส้นใยเห็ดที่เราเพาะนั้น ต้องมีการแข่งขันกับเชื้อที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุให้เห็ดที่เราต้องการเพาะอาจจะเจริญได้น้อย เพราะการแก่งแย่งอากชหารสู้เขาไม่ได้ วิธีที่จะช่วยให้เส้นใยเห็ดที่เราต้องการเพาะ สามารถเจริญได้ดีจนชนะเชื้ออื่น ๆ หรือใช้ทั้งสองวิธีควบคู่กันไปค่ะ
 
เพลงบรรเลง 3 วินาที
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ เวลาสำหรับรายการสาระความรู้ทางการเกษตร ในวันนี้หมดลงอีกแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการสาระความรู้ทางการเกษตรได้ใหม่ ณ สถานีวิทยุ มอ. FM 88 MHz. ได้ทุกวันจันทร์เวลาประมาณ สิบห้านาฬิกาสามสิบห้านาที สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ
 
งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.  (074) 211030-49  ต่อ 2370  ต่อ 14,212849 ต่อ 14 แฟกซ์ (074) 558803

สถานีวิทยุ ม.อ.FM 88 MHz
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา : 15.45-15.55  น.
โทร.  (074) 211030-49 ต่อ 2999