หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | ข่าวภายในคณะ | ติดต่อ
 
ประมวลภาพกิจกรรมภาพในคณะฯ
ภาพงานเกษตร
  งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 17 วันที่ 14-23 ส.ค.52
  งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 16 วันที่ 15-24 ส.ค.51
  งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 15 วันที่ 10-19 ส.ค.50
  งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2549 วันที่ 11-20 ส.ค.49
  งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 13 วันที่ 12-22 ส.ค.48
 
ภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2551 วันที่ 22-23 ก.ย. 2552
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2550 วันที่ 21-22 ก.ย. 2551
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2549 วันที่ 21-22 ก.ย. 2550
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2548 วันที่ 21-22 ก.ย. 2549
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2547 วันที่15-16 ก.ย. 2548
 
ภาพ 5ส
  วัน Big Cleaning Day (21/12/2550)
  วัน Big Cleaning Day (27/10/2549)
 
ภาพประเพณีลอยกระทง
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2551 (12/11/2551)
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2550 (24/11/2550)
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2549 (5/11/2549)
 
ภาพอื่นๆ
  งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 26 วันที่ 4-10 ธ.ค. 51 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรนอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมในภาคใต้ วันที่ 7-11 ก.ค. 51
  งานวันสงกรานต์ (10/04/2551)
  โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ (20/01/2551)
  การประชุม สภาคณบดี สาขาการเกษตร (11/01/2551)
  งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2551 (25/12/2550)
  ภาพวันเกษตรกร ครั้งที่ 1 ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา (23/2/2548)
  ภาพพิธีปลูกต้นไม้ ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง (10/2/2548)
  งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (29/12/2548)
  ภาพกิจกรรมภาคสัตวศาสตร์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 2 ธ.ค. 48
  งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 1 ธ.ค. 48
  งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 30 พ.ย. 48
  งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 29 พ.ย. 48
  พิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 28 พ.ย. 48 ณ โรงยิมเนเซี่ยม
  งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2548 วันที่ 16 พ.ย. 48
  งานฉลองครบรอบ 30 ปี คณะฯ วันที่ 22 ต.ค. 48 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า ชั้น 8 ห้องแกรนด์บอลรูม A
  งานฉลองครบรอบ 30 ปี คณะฯ วันที่ 22 ต.ค. 48 ณ สนามตลาดเกษตร มอ. และ สนามใต้อาคาร 2
  งานฉลองครบรอบ 30 ปี คณะฯ วันที่ 21 ต.ค. 48 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 3
  กิจกรรมการปลูกต้นไม้ วันที่ 30 ก.ย. 48 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าและหลังคณะ
  งานเกษียณอายุราชการ วันที่ 26 ก.ย.48 ณ ห้องตะกั่วป่า A โรงแรม เจบี หาดใหญ่
 
 

เริ่ม ตุลาคม 2548
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th