สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
 
line decor
  
หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะฯ
line decor

 
 
 


 
บุคลากรใหม่

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นางสาวขวัญฤดี หนูคง
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

ชื่อ: นางสาวขวัญฤดี หนูคง ชื่อเล่น : กิ๊ฟ
NAME: MISS KWANRUDEE NOUKONG
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จังหวัดสงขลา, 2552
ภูมิลำเนา สงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
18 มิถุนายน 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: เสมียนรับซื้อน้ำยาง
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนรำไทยให้เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดท่าข้าม และสอนรำไทยในงานต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นวอลเลย์บอล และเปตอง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
รักในหน้าที่ของตนเอง และทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกภูมิใจที่ได้รับเลือกให้มาทำหน้าที่ตำแหน่งแม่บ้าน พี่ ๆ บุคลากรทุกคนใจดี เป็นกันเอง และจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด

สังกัด: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายเทอดพงษ์ แก้วประกอบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ: นายเทอดพงษ์ แก้วประกอบ ชื่อเล่น : เบิร์ด
NAME: MR. TERDPONG KAEWPRAKOB
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2555
ภูมิลำเนา สงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: terdpong.bird@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด:
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 เมษายน 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286054 ภายใน 6054
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
พัฒนาโปรแกรม และถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ทำงาน: ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถานีวิทยุ FM 98.5
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ดูหนัง ฟังเพลง ดูบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
พัฒนางานด้าน IT ให้หน่วยงานให้มีระบบที่ดีขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
เป็นเกียรติที่ได้ทำงานและจะทำงานให้ดีที่สุด

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายชาญชาติ ยิ้มเกื้อ
ตำแหน่ง : คนสวน

ชื่อ: นายชาญชาติ ยิ้มเกื้อ ชื่อเล่น : เดา
NAME: MR.CHANCHAT YIMKEN
วุฒิการศึกษา:
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วอยเรือ, 2546
ภูมิลำเนา พัทลุง
จังหวัดที่เกิด
พัทลุง
E-mail: -
ตำแหน่ง:
คนสวน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
2 กุมภาพันธ์ 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การจัดสวน,ทำสวน
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งคนสวน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความภาคภูมิใจและยินดีที่ได้ร่วมงานกับทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ


สังกัด: หน่วยการเจ้าหน้าที่


นางสาวณาฐมิยา หลีหเจริญกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ: นางสาวณาฐมิยา หลีหเจริญกุล ชื่อเล่น : มีน
NAME: MISS NATMIYA LEEHACHAROENKUL
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2554
ภูมิลำเนา สงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: Natmiya.l@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
19 มกราคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286027 ภายใน 6027
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ใช้โปรแกรม Microsoft Office
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยรถขาเข้า บริษัทซูเปอร์ชีพ จำกัด จังหวัดภูเก็ต
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การทำกิจกรรมในระหว่างการศึกษา เช่น ดำรงตำแหน่งพัสดุ ชมรมแบดมินตัน , ดำรงตำแหน่งพัสดุ ชุมนุมการบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่น สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นบาสเก็ตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ความฝันเป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ประสบความสำเร็จต้องพยายามให้ถึงฝัน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความภาคภูมิใจเป้นอย่างมากที่ได้ร่วมทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเป็นคณะฯ ที่ความชื่นชอบมากเป็นการส่วนตัว


สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช


อาจาย์เทวี มณีรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ: นางสาวเทวี มณีรัตน์ ชื่อเล่น : ออย
NAME: MISS TEWEE MANEERAT
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (โรคพืช)มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์,2546
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่เกิด
กรุงเทพมหานคร
E-mail:teweem27@hotmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ธันวาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286101 ภายใน 6101
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานราชการ (นักกีฏวิทยา) ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การฝึกงานด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี KYUSHU UNIVERSITY , JAPAN การฝึกงานเกี่ยวกับกีฏวิทยาทางป่าไม้ TOKYO UNIVERSITY, JAPAN
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือทางวิชาการ และค้นคว้าหาข้อมูลทาง Internet
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
เป็นคณะที่มีงานทั้งด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัยที่ท้าทาย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

 

 

h
 

 

 
 
 
 

************************************************************************************************* 
จัดทำโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-216026-7 โทรสาร 074-212823
http://www.natres.psu.ac.th/
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th