สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
 
line decor
  
หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะฯ
line decor

 
 
 


 
บุคลากรใหม่

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นางจุฑารัตน์ แดงทอง
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ:นางจุฑารัตน์ แดงทอง ชื่อเล่น : สาว
NAME: MRS.CHUTHARAT DANGTHONG
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอระโนด, 2543
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
7 กันยายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ทำงานบริษัทเซฟสกิน มามากกว่า 10 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นอินเตอร์เน็ต ,ดูโทรทัศน์
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
เมื่อดิฉันเริ่มทำงานบางอย่าง ดิฉันจะลงมือทำมันจนเสร็จสิ้น
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน และได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ

 

สังกัด: ภาควิชาวาริชศาสตร์


ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์

ชื่อ: ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ ชื่อเล่น : เอก
NAME: MR. EKNARIN RODCHAROEN
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง , 2547
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2552
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2559
ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
E-mail:
eknarin_r@yahoo.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
8 สิงหาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286193 ภายใน 6193
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
นิเวศวิทยาชายฝั่ง และอนุกรมวิธานสัตว์พื้นทะเลหน้าดิน
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ภายใต้โครงการสัตว์น้ำใต้น้ำทะเลสาบสงขลา กลุ่มแอมฟิพอต ทาไนคาเรีย ไอโซฟอด
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานของรัฐ ในการบรรยายเรื่อง "การจำแนกชนิดสัตว์ กลุ่มคริสทาเรียน และระบบนิเวศชายฝั่ง"
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
นักดนตรี, ถ่ายภาพ , นักกรีฑา
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มุ่งมั่นในการสอนนักศึกษา งานวิจัย และทำงานที่เกี่ยวกับภาระงานตำแหน่งอาจารย์ และกิจกรรมต่างๆ ที่่ทางภาควิชา และคณะฯ มอบหมายให้อย่างเต็มที่
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ไว้วางใจให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์

 

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายกรกต กองแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ: นายกรกต กองแก้ว ชื่อเล่น : กลม
NAME: MR. KORAKOT KONGKAEW
วุฒิการศึกษา:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์, 2545
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถยนต์
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
21 กรกฎาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286031 ภายใน 6031
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีความเชี่ยวชาญในการขับรถทุกประเภท
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งพนักงานขับรถ บริษัท ศิลาชัย และตำแหน่งพนักงานขับรถ บริษัท ซี.เอช.วิศวกรรมแอนด์เซอร์วิส
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การเป็นทหาร
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปลูกพืชผักสวนครัว ,เล่นฟุตบอล, วิ่ง, ว่ายน้ำ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกมีความยินดี และดีใจที่ได้มาเป็นบุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน ฝ่ายวิจัยและบริการ


นายสุรศักดิ์ พรหมสกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ชื่อ: นายสุรศักดิ์ พรหมสกุล ชื่อเล่น : บี
NAME: MR.SURASAK PROMSAKUL
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
ภูมิลำเนา จังหวัดพัทลุง
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดพัทลุง
E-mail:
surasak.pr@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิชาการเกษตร
สังกัด:
ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีความเชี่ยวชาญในการขับรถแทรกเตอร์
ประสบการณ์ทำงาน: ผู้ช่วยวิจัย
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นฟุตบอล , ปลูกต้นไม้ , ทำสวน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อที่จะนำไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น และตนเอง
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจมาก เหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้ง รู้สึกเหมือนได้ทำงานอยู่ที่บ้านตนเอง สบายใจและมีความสุขมาก

 

สังกัด: ฝ่ายวิจัยและบริการ


นายอรรถพล จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ชื่อ: นายอรรถพล จันทร์สว่าง ชื่อเล่น : เบียร์
NAME: MR.ATTAPON CHANSAVANG
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2547
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
นักวิชาการเกษตร
สังกัด:
ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การดูแลพันธุ์ไม้ กล้าไม้ในป่า การรังวัดที่ดิน การดับไฟป่า
ประสบการณ์ทำงาน: ลูกจ้างประจำ สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 เป็นระยะเวลา 7 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานตามภาระหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
กระผมเคยทำงานอยู่ในคณะทรัพยากรธรรมชาติอยู่ก่อนแล้ว มีความสนิทและคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี และรู้สึกดีใจที่ได้ทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: ภาควิชาสัตวศาสตร์


นางสาวณัฐฐา รัตนโกศล
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ: นางสาวณัฐฐา รัตนโกศล ชื่อเล่น : เก
NAME: MISS NATTHA RATTANAKOSOL
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2549
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2552
ภูมิลำเนา จังหวัดสตูล
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสตูล
E-mail:
nattha.r@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์
สังกัด:
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286087 ภายใน 6087
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. สำนักวิจัยและพัฒนา
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ทำข่าวประชาสัมพันธ์
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือ , ดูหนัง , ฟังเพลง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
-
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา และได้กลับมาทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสถาบันที่ตนเองจบมา

สังกัด: ภาควิชาพืชศาสตร์


นายภัทร สัตยานุรักษ์วงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ชื่อ: นายภัทร สัตยานุรักษ์วงษ์ ชื่อเล่น : ภัทร
NAME: MR.PATTARA SATTAYANURAKWONG
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2557
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
pattara.s@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิชาการอุดมศึกษา
สังกัด:
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286138 ภายใน 6138
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ด้านปาล์มน้ำมัน
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดฝ่ายวิจัยและบริการ
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าเบื้องต้น
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปลูกเลี้ยงไม้ประดับ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทุ่มเททำงาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกภูมิใจ

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ


นางวรรณา อ้นหวาน
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ: นางวรรณา อ้นหวาน ชื่อเล่น : สาว
NAME: MRS. WANNA ON - WAN
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา , 2529
ภูมิลำเนา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 เมษายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: แม่บ้าน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ระยะเวลา 3 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
วอลเลย์บอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มุ่งมั่นและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติอึกครั้งหนึ่ง

สังกัด: ภาควิชาสัตวศาสตร์


ดร.พิชญานิภา กล่อมทอง
ตำแหน่ง อาจารย์

ชื่อ: ดร.พิชญานิภา กล่อมทอง ชื่อเล่น : ตั๊ก
NAME: MISS PITCHYANIPA KLOMTONG
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559
ภูมิลำเนา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
E-mail:
pitchy.klom@gmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 กุมภาพันธ์ 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286069 ภายใน 6069
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์ อณูพันธุ์ศาสตร์โมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการ Dairy grnome กรมปศุสัตว์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส , บาสเกตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจนำความรู้และประสบการณ์ที่เรียนและทำงานมา นำมาถ่ายทอดและพัฒนาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจที่ได้กลับมาทำงานที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะศิษย์เก่าคณะฯ

สังกัด: ภาควิชาพัฒนาการเกษตร


นายฐิติพงค์ ชินผา
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา

ชื่อ: นายฐิติพงค์ ชินผา ชื่อเล่น : บอล
NAME: MR.THITIPHONG CHINPA
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย, 2550
ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2558
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: BBS43@hotmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการอุดมศึกษา
สังกัด:
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 กุมภาพันธ์ 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286122 ภายใน 6122
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์/ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน/จัดโครงการต่างๆ
ประสบการณ์ทำงาน: ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารขององค์กร วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การจัดโครงการต่าง ๆ
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ว่ายน้ำ และอ่านหนังสือ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงานให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ประทับใจคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ให้โอกาสตนเองได้ทำงานที่คณะฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

************************************************************************************************* 
จัดทำโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-216026-7 โทรสาร 074-212823
http://www.natres.psu.ac.th/
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th