ความรู้เรื่องพันธุ์

ความรู้เรื่องพันธุ์

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ปาล์ม'เทเนอราทรัพย์ม.อ.1'ทนแล้ง-ต้านโรค

ทำมาหากิน : ปาล์ม 'เทเนอราทรัพย์ ม.อ.1' ทนแล้ง ต้านโรค ผลผลิตสูง

 

                           ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยการนำของ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ พัฒนาปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสม “เทเนอราทรัพย์ ม.อ.1” ที่มีจุดเด่นทนแล้ง ทานโรค ให้ผลผลิตสูง โดย สกว.สนับสนุนการวิจัยเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร ถึงขณะนี้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อย พร้อมจำหน่ายพันธุ์แก่ประชาชนที่สนใจ  

 

                           ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ แห่งภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หัวหน้าโครงการ “การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาล์มน้ำมัน เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเทเนอราเชิงพาณิชย์” นำเสนอรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับข้อมูลการผลิตและใช้ประโยชน์ปาล์มน้ำมัน ทั้งเชิงบริโภคครัวเรือน อุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมถึงไบโอดีเซลซึ่งมีมูลค่าปีละกว่า 5 หมื่นล้านบาท และเป็นอาชีพของเกษตรกรมากกว่า 1 แสนครอบครัว ซึ่งนักวิจัยได้คัดเลือกผสมพันธุ์ และทดสอบศักยภาพการตอบสนองของพันธุ์ลูกผสมเทเนอราพันธ์ทรัพย์ ม.อ.1 ในสภาพแวดล้อมต่างๆ 

 

                           ทั้งนี้ จากการทดสอบนักวิจัยได้ใช้จุดเด่นของพันธุ์ดูราที่ดีที่สุดผสมกับพิสิเฟอรา แล้วปรับปรุงพันธุ์จนได้พันธุ์ลูกผสมเทเนอรา ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ กะลาบาง ทนแล้ง ทานโรค และให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ขณะนี้เริ่มจำหน่ายต้นกล้าที่ผ่านการทดสอบให้แก่เกษตรกรราคาต้นละ 120 บาท โดยผลการทดสอบในแปลงเกษตรกรจะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 ด้วยอัตตราเฉลี่ย 2.123 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งสูงกว่าพันธุ์การค้า 8 สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1.926 ตันต่อไร่ต่อปี คาดว่าผลผลิตจะอยู่ที่ 4 ตันต่อไร่ต่อปี ที่อายุ 5 ปี ถึง 6 ตันต่อไร่ต่อปี เมื่ออายุ 8 ปี รวมทั้งยังได้พัฒนาชุดทดสอบสายพันธุ์ปาล์มอย่างง่ายที่สามารถจำแนกสายพันธุ์ และยืนยันความสัมพันธ์ผลผลิตปริมาณน้ำมันได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา

 

                           รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รอง ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรักษาการ ผอ.ฝ่ายเกษตร พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชีวเคมีและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล่าวว่า สกว.สนับสนุนการวิจัยชุดนี้เนื่องจากมีความจำเพาะบนฐานความรู้ ฐานพันธุกรรมปาล์มน้ำมันเทเนอรา และความเข้มแข็งของวิชาการทั้ง 3 ด้าน คือ ปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ และการใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอในการรับรองต้นพันธุ์ที่สามารถให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง จากผลสำเร็จของงานวิจัยนี้สามารถยื่นขอจดทะเบียนต้นพ่อแม่พันธุ์ปาล์มเพื่อผลิตพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 จากกรมวิชาการเกษตร จนได้หนังสือรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

                           ทั้งนี้ ปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้นที่ใช้เวลานานถึง 4 ปีกว่าจึงเริ่มให้ผลผลิต และใช้เวลาพัฒนาของทะลายอีก 1 ปี รวม 5 ปี ซึ่ง ม.อ.มีต้นพันธุ์และแปลงที่เก็บข้อมูลต่อเนื่องมากว่า 20 ปี มีกระบวนการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์และทดสอบพันธุ์ในสภาพแวดล้อมการผลิต 4 แห่ง เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ามีผลผลิตสูง สามารถปรับตัวได้ดีในทุกสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการทนแล้งที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี 

 

                           อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ได้แนะนำให้นักวิจัยนำพันธุ์ไปทดสอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติมด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศแตกต่าง และมีการขยายพื้นที่ปลูกต่อเนื่อง อีกทั้งให้ ม.อ.จัดตั้งหน่วยบริการเชิงพาณิชย์เพื่อบริหารงานการตลาดและดูแลงานส่วนนี้โดยตรง หรือจัดตั้งคณะทำงานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีการบริหารจัดการด้านการตลาดและกำหนดราคาที่สมเหตุสมผล ขณะที่ ม.อ.ก็ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิต การจัดการในแปลง คำแนะนำการใช้พันธุ์ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เกษตรกร

 

                           เกษตรกรผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จ.สงขลา โทร.0-7421-2849, 0-7428-6219

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2021 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search