แหล่งเรียนรู้การปลูกปาล์มในที่ลุ่มสถานีวิจัยท่าเชียด

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2018 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search