น้ำ

Up

น้ำ

ธีระพศ์ จันทรนิยม. 2554. ทุ่งรังสิต สวรรค์ของปาล์ม ถึงดินดี...น้ำพอ...ก็ยังมีข้อจำกัด. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน. 
 
 
Powered by Phoca Download

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2021 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search