รางวัล Best Practice 2557 : ตลาดเกษตร ม.อ.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

         ในงาน "วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2557 ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาิฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2557 ด้านบริหารจัดการ  เรื่อง ตลาดเกษตร ม.อ. โครงการการพัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ให้มีคุณภาพ 

       

ในช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล โดยท่านอธิการบดี (รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล)  มีท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.ดร.อรัญ  งามผ่องใส) รับโล่รางวัล แลคุณวรภัทร  ไผ่แก้ว (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ) รับช่อดอกไม้

ร่วมแสดงนิทรรศการ ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัล Popular Vote รองชนะเลิศอันดับ 2 

และขอขอบคุณทุกความร่วมมือ ร่วมใจทำให้เกิดผลแห่งความสำเร็จของคณะทรัพยากรธรรมชาติในครั้งนี้

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2020 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search