8. รู้จักแมลง

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ในวันเสาร์ที่ 13  มิถุนายน 2558

อ.ออย ดร.เทวี  มณีรัตน์ ,อ.สำ ดร.ทัศนี  ขาวเนียม และ ศ.ดร.เสาวภา  อังสุภานิช (ดิฉันขออนุญาตเรียกชื่อเล่นตามที่เกษตรกรเรียก) ได้นัดเกษตรกรมาเรียนรู้เรื่องแมลง เป็นปฐมบทเพื่อจะได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับแมลงศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง 

พวกเราใช้เรือนไทยหลังกลางเป็นห้องเรียน  อ.ออย ได้สอนให้พวกเราเข้าใจศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อพื้นฐานคือ

 

ศัตรูพืช หมายถึงแมลงหรือสิ่งมีชีวิตที่ทำอันตรายต่อพืชที่เราปลูก เช่น หนอนใยผัก เต่าแตง ที่พวกเรากำลังเจอ

ตัวห้ำ หมายถึง แมลงหรือสิ่งมีชีวิตที่ดูดกินศัตรูพืชเป็นอาหาร เช่น มวนเพชรฆาต เป็นตัวดีสำหรับพวกเรา เพราะช่วยจัดการกับพวกศัตรูพืช

 

ตัวเบียน หมายถึง หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่บนหรือภายในตัวของศัตรูพืช แล้วทำให้ศัตรูพืช เหล่านั้นอ่อนแอและตายในที่สุด ตัวเบียนจะเล็กกว่าเหยื่อ เช่นแตนเบียน

 

เชื้อจุลทรีย์ต่างๆ หรือเชื้อโรค เป็นการใช้จุลทรีย์ทำลายศัตรูพืชให้อ่อนแอ เป็นโรค และตายในที่สุด เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย 

 

และสอนให้พวกเราสังเกตแมลงอย่างง่ายๆ ว่าส่วนใหญ่ ด้วงเต่าพวกเต่าทอง ถ้าหนวดสั้น ตัวกลม เป็นตัวดี ถ้าหนวดยาว ตัวแบนรี เป็นตัวร้าย เช่น เต่าแตง

ตั๊กแตนถ้าหนวดยาว เป็นตัวดี ถ้าหนวดสั้นเป็นตัวร้าย

ตัวมวน ถ้าปากยาวเป็นตัวดี ปากสั้นเป็นตัวร้าย

แมลงตำข้าว(ชูชก) เป็นตัวดี

 

แมลงปอทุกชนิดเป็นตัวดี ถ้าเริ่มสังเกตเห็นแมลงปอบินเยอะๆ ในแปลง แสดงว่าเริ่มมีศัตรูพืชเยอะ แมลงปอก็มาช่วยกำจัด

 

เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรมาก หลายคนตกใจเพราะไม่รู้ว่าแมลงก็มีดีมีร้าย ปกติเจอก็จับบี้ทิ้งหมด 

 

วันนั้นเกษตรกรที่มีประสบการณ์ทำเกษตรกันมาหลายๆ ปี ได้เรียนรู้หลายเรื่องราว ที่ไม่เคยรู้ จาก อ.รุ่นใหม่ที่น่ารัก

 

สิ่งที่ได้นอกเหนือจากความรู้  คือคุณค่าที่จับต้องได้ ของมหาวิทยาลัยกับชุมชน ดร.สาว อาจารย์รุ่นใหม่กำลังถ่ายทอดเรื่องราวให้เกษตรกรบ้านๆ ฟังในภาษาง่ายๆ

 

เกษตรกรที่มากประสบการณ์แต่ขาดความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์นานา ที่ ดร.รุ่นใหม่รับฟังอย่างไม่เคยรับรู้ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ผสมผสานอย่างน่าเอ็นดู ในห้องเรียนเล็กๆ คับแคบ ที่แสนอบอุ่น

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2020 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search